Dodano dnia: 11 czerwca 2010 o godzinie: 12:04

Znaczna liczba systemów opartych na odnawialnych źródłach energii dostarcza energię bezpośrednio do sieci elektrycznej. Systemy tego typu noszą nazwę On-grid . Są to nowoczesne elektrownie których praca regulowana jest odpowiednimi przepisami prawa.

Wyprodukowana energia może być zużyta do zasilania urządzeń w ramach określonej instalacji, a nadmiar przekazany bezpośrednio do publicznej sieci energetycznej.
Instalacje tego typu zbudowane są zę źródła energii ,czyli: modułów fotowoltaicznych, turbin wiatrowych lub wodnych, oraz inwertera zamieniającego napięcie stałe na postać przemienną o parametrach publicznej sieci elektryczne.