Dodano dnia: 08 maja 2016 o godzinie: 2:56

Oferujemy wykonywanie pomiarów instalacji fotowoltaicznych zarówno po stronie DC jak i AC. Pomiary wykonujemy certyfikowanymi miernikami uznawanymi za granicą.

Wykonujemy między innymi:

  • Pomiary napięć do 2000V i prądów DC do 1000A.
  • Pomiar prądów zwarciowych oraz nominalnych PV
  • Rezystancję izolacji przewodów
  • Rezystancję izolacji modułów PV
  • Pomiary nasłonecznienia
  • Ciągłość przewodów ochronnych
  • Rezystancje uziemień
  • Rejestrację parametrów sieciowych oraz ich analizę
  • Pełne pomiary ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary termowizyjne instalacji fotowoltaicznych