Dodano dnia: 17 lipca 2010 o godzinie: 11:46

Jednostką energii najczęściej używaną przez użytkowników jest kWh, z tego względu, że rozliczamy się na jej podstawie z zakładem energetycznym za zużytą ilość energii. Ze względu na to, że klienci często nie rozróżniają mocy urządzenia i energii jaką pobiera te urządzenie w czasie oraz tego w jaki sposób można przekalkulować zużycie energii przez nasze odbiorniki, przedstawiamy jedyny sposób na jej przeliczenie.

Dla osób, które nie znają podstaw elektrotechniki przybliżymy definicję mocy:

Moc urządzenia (P) – każde urządzenie elektryczne posiada parametr mocy określowy w jednostce W (wat).
Moc jest to praca wykonana w danym czasie. Innymi słowy podana na urządzeniu jest to ilość energii pobieranej przez urządzenie w danej chwili (jednostce czasu). Na tabliczkach znamionowych urządzeń podawane są różne moce, moc maksymalna Pmax, moc minimalna Pmin, moc nominalna Pnom itd.

Moc podawana jest w różnych jednostkach np, W (wat), kW (kilowat), MW (megawat), GW (gigawat)
Przeliczanie jest bardzo proste

100W = 0,1kW
1 000W =
1kW
10 000W = 10kW
100 000W = 100kW
1 000 000W = 1 000kW = 1MW
1 000
000 000W = 1 000 000kW = 1 000MW = 1GW

Pobierana energia elektryczne kWh

Jeżeli nasze urządzenie o mocy P = 100W pracuje przez pełną godzinę to zużyje 100Wh czyli 0,1kWh energii elektrycznej.

I tak np urządzenia o mocach podanych w pierwszej kolumnie pracujące przez pełną godzinę zużyją:

200W = 0,2kWh
1 000W = 1kWh
1 500W = 1,5kWh
10 000W = 10kWh

Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku energii jaką wyprodukują moduły fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe. Jeżeli zainstalujemy moduł fotowoltaiczny o mocy 100W i będzie on pracował z pełną mocą przez godzinę to wyprodukuje 100Wh czyli 0,1kWh energii elektrycznej.