Dodano dnia: 15 lipca 2010 o godzinie: 12:04

W dzisiejszych czasach brak połączenia z siecią energetyczną nie oznacza braku elektryczności. Niezależnie czy znajdujemy się w górach, na pustyni, głęboko w lesie lub innym miejscu które z jakiegoś powodu pozbawione jest połączenia z siecią energetyczną jesteśmy w stanie w pełni korzystać z dobrodziejstwa jakie niesie elektryczność. Umożliwiają to rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii.

Systemy tego typu, zwane wyspowymi (ang. Off-grid), pozwalają na wytworzenie, gromadzenie a następnie na dystrybucję energii elektrycznej w żądanym obszarze. Umożliwia to całkowite uniezależnienie się od dostaw energii i kosztów operatorów świadczących usługi w tym zakresie.

Źródłem energii elektrycznej w systemach wyspowych mogą byś moduły fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, turbiny wodne lub też agregaty na paliwo ciekłe. Energia wytwarzana podczas pracy tych urządzeń gromadzona jest w bateriach przystosowanych do pracy w systemie wielokrotnego i głębokiego rozładowania. Proces ładowania akumulatorów nadzorowany jest przez kontrolery ładowania pozwalające na zachowanie odpowiednich parametrów ładowania akumulatorów, a w konsekwencji na znaczne zwiększenie żywotności całego systemu. W dalszej kolejności zgromadzona energia jest przetwarzana na postać wymaganą do zasilenia urządzeń elektrycznych. W tym celu wykorzystuje się falowniki zwane również inwerterami, pozwalające na uzyskanie parametrów standardowej sieci elektrycznej.

Niewątpliwą zaletą systemów typu OFF-GRID jest brak formalności wymaganych przy instalacji systemu sieciowego.

Facebook